Wilhelmina Próchniewicz

(1902-????)

nauczycielka Szkoły Podstawowej w Mieczach


   Urodziła się 3.12.1902 roku w miejscowości Jaworów w ZSRR. Córka Józefa i Katarzyny Marii Przewrockich.W zawodzie nauczycielskim pracowała od 1922 roku do 31 sierpnia 1968 r.
   W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie. W czerwcu 1944 roku została aresztowana przez gestapo i przebywała w obozach w Ravensbruck i Buchenwaldzie.
   Po wyzwoleniu rozpoczęła pracę w polskiej szkole w Welheim, później w Purton. Po powrocie do Polski przystąpiła do pracy w Mieczach. Organizowała tę szkołę, brała aktywny udział w pracach związanych z budową nowego budynku szkolnego.
   Była radną Gromadzkiej Rady Narodowej w Rydzewie i Bełdzie.