Mieczysław Kazimierz Rycewicz

(1911-1995)

Podoficer 9 psk, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.


   Urodził się 23 lutego 1911 r. we Wroceniu, jako syn Jana i Adeli z domu Jabłońska. Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Powszechnej pracował z rodzicami na gospodarstwie rolnym. W X 1932 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w szeregach 9 pułku strzelców konnych.
   Po ukończeniu szkoły podoficerskiej pozostał w pułku, najpierw jako podoficer nadterminowy, a następnie jako podoficer zawodowy. Po wybuchu II wojny światowej przeszedł cały szlak bojowy wraz z 9 psk, aż do kapitulacji pułku pod Kockiem.    Po kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej. Po wymianie jeńców pomiędzy wojskami niemieckimi i sowieckimi został zwolniony z niewoli i pod koniec grudnia 1939 r. powrócił do rodzinnej wsi Wroceń.
   Po II wojnie światowej pracował w instytucjach państwowych, a następnie aż do przejścia na emeryturę pracował na gospodarstwie rolnym. Po utworzeniu Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK został jego członkiem. Zmarł 15 grudnia 1995 r.

Odznaczony:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.,
- Medalem Zwycięstwa i Wolności.