Stanisław Żelechowski

(1868-1940)

właściciel majątku Bogusze


   Urodził się w 1868 r. w rodzinie ziemiańskiej, do której należał majątek w przygranicznych Boguszach. Jego ojciec również Stanisław popierał powstanie styczniowe. Stanisław studiował w Rydze, gdzie zaprzyjaźnił się z późniejszym Prezydentem RP – Mościckim, który odwiedził go w Boguszach przy okazji uroczystości poświęcenia sztandaru 9 psk w 1928 r.
   Jako ziemianin z tradycjami angażował się w działalność społeczną i ekonomiczną. W 1911 r. będąc już wówczas członkiem Sądu Gminnego był jednym z założycieli Grajewskiego Towarzystwa Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, w okresie II RP przewodniczył Urzędowi Rozjemczemu do spraw kredytu małej własności rolnej oraz był założycielem i prezesem otwartej w 1928 r. w Grajewie mleczarni spółdzielczej.

   Wraz z małżonką Lucyną angażował się również w działalność na rzecz parafii – był m.in. prezesem dozoru kościelnego (1929 r.), żona był przewodniczącą Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego z Paulo. Wspólnie byli rodzicami chrzestnymi sztandaru dzieci szkolnych należących do Stowarzyszenia religijnego „Krucjata Eucharystyczna”, którego poświęcenie odbyło się w 1935 r. Lucyna Żelechowska był również matką chrzestną sztandaru 9 psk, który został wręczony w 1928 r.
   Stanisław Żelechowski wspierał działalność wielu stowarzyszeń i organizacji, m.in. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, był również członkiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego i Koła Przyjaciół Harcerstwa. Był członkiem rady powiatowej BBWR.
   Po wejściu Rosjan w 1939 roku został wraz z rodziną wywieziony na Syberię. Zmarł w drodze jesienią 1940 r. w Mińsku. Symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu w Grajewie.