Jan Zyskowski

(????-1945)

grajewski poseł na Sejm I kadencji w 1919 r.


   Jan Zyskowski był z zawodu szewcem. Został wybrany posłem w wyborach do Sejmu I kadencji w 1919 r. Startował z listy Stronnictw Demokratycznych.
   W okresie II RP mieszkał i prowadził "Księgarnię Polską" na grajewskim rynku w domu przy dzwonnicy. W 1939 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na niwie społecznej i zawodowej.
   Po wkroczeniu Rosjan w 1939 r. udało mu się opuścić Grajewo i poprzez Łomżę dotrzeć do Warszawy, gdzie spędził cały okres okupacji. W końcu 1944 r. udało mu się dotrzeć do wyzwolonego już Białegostoku. Niestety nie dożył wyzwolenia Grajewa i ponownego spotkania z rodziną, gdyż zmarł w początkach 1945 r. Pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Rocha w Białymstoku.