Kazimierz Mętlewicz

(1890-????)

dyrektor Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie w latach 1932-1936


   Ur. w 1890 roku. Już w 1924 r. był nauczycielem przyrodoznawstwa w gimnazjum męskim we Włocławku. Następnie w latach 1930-1931 był jego dyrektorem. Funkcję dyrektora grajewskiego gimnazjum pełnił w okresie: 1 III 1932 - 30 VIII 1936.
   Z dniem 1 IX 1936 r. został przeniesiony na stanowisko dyrektora gimnazjum państwowego w Lidzie.
   Jesienią 1935 roku przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej i oświatowej.
   Dalsze losy nie znane.