Czesław Borawski

(????-????)

ksiądz grajewskiej parafii i prefekt grajewskiego Gimnazjum w okresie II RP


   Pochodził z parafii Radziłów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. W latach 1922-25 był prefektem w parafii Łapy. Potem wykładał w męskim seminarium nauczycielskim w Suwałkach, będąc równocześnie prefektem seminarium żeńskiego.
   Następnie (prawdopodobnie w okresie 1927-1939) był wikariuszem w Grajewie, gdzie również pełnił obowiązki prefekta miejscowego Gimnazjum im. M.Kopernika (od IX.1927 do X.1938). Dodatkowo sprawował funkcję kapelana pułkowego 9 psk. W X 1938 r. przeszedł na emeryturę.
   W latach 1960-1972 pełnił funkcję proboszcza w Szczuczynie. Należał do Związku Księży Patriotów.