Stanisław Borawski

(1912-2005)

ksiądz grajewskiej parafii w latach 1950-1952


   Urodził się dnia 2 listopada 1912 roku w miejscowości Borawskie (parafia Radziłów). Jego rodzicami byli Stanisław i Jadwiga z Mocarskich. W 1928 roku ukończył Publiczną Szkołę Powszechną w Radziłowie. Następnie uczył się w Gimnazjum Biskupim im. św. Kazimierza w Sejnach i Gimnazjum OO. Jezuitów w Pińsku, gdzie w 1935 roku zdał egzamin maturalny.
   W okresie szkolnym należał do Sodalicji Mariańskiej i do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po maturze miał zamiar wstąpić de seminarium. Myślał zostać jezuitą, lecz z różnych względów zrezygnował z tego zamiaru. Powrócił do rodzinnych stron i przez rok pracował w biurze. W 1939 roku złożył podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego we Włocławku, jednak z powodu wybuchu wojny nie mógł podjąć nauki i pozostał w domu rodzinnym.

   W okresie okupacji sowieckiej był nauczycielem, zaś po wkroczeniu Niemców pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W sierpniu 1945 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Łomży. Dnia 5 lutego 1950 roku z rąk Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii Grajewo (od 22.02.1950 do 15.07.1952 r.), Zambrów (od 15.07.1952), Ostrów Mazowiecka (od 01.08.1958), Kobylin (od 24.06.1961) i w Suwałkach (od 15.09.1962). Dnia 4 marca 1964 roku ks. Stanisław Borawski został proboszczem parafii Jelonki, gdzie ukończył budowę kościoła parafialnego; od 1 września 1969 roku pełnił urząd proboszcza w parafii Szczuczyn i od 30 października 1972 roku był proboszczem w parafii Boguty Pianki. Dnia 19 czerwca 1980 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Białymstoku. Biskup Stanisław Stefanek dnia 20 kwietnia 2000 roku mianował ks. Borawskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Myszyńcu.
   Zmarł 23 maja 2005 roku w wieku 92 lat we wsi Czerwonki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 25 maja. Rano miała miejsce eksporta z wioski Czerwonki do kościoła parafialnego w Radziłowie. Biskup Tadeusz Zawistowski przewodniczył Mszy św. pogrzebowej, którą koncelebrowało kilkunastu księży; uczestniczyła rodzina zmarłego i wierni. Następnie ciało zmarłego kapłana pochowano na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Fotografia udostępniona przez p. Leszka Niesiobędzkiego - dziękujemy.