Stanisław Chmielewski

(1908-????)

ksiądz grajewskiej parafii w latach 1938-1939


   Ur. 20 VIII 1908 r. w Dąbkach k/Zambrowa jako syn Aleksandra i Anny z Kruszewskich. W 1927 r. uzyskał maturę w zambrowskim gimnazjum i wstąpił do seminarium duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 V 1932 r.
   Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Bakałarzewo (od VII 1932), Tykocin (VIII 1933), Czyżewo (od VII 1936). 22 X 1938 r. skierowany do grajewskiej parafii, w której przebywa do 24 VIII 1939 r., kiedy to zostaje powołany na kapelana szpitala okręgowego w Grodnie.
   Prawdopodobnie wywieziony na Wschód, gdyż następnie wraz z Armią Andersa dostaje się do Włoch i bierze udział w bitwie pod Monte Cassino.
   Po wojnie pracuje w Anglii, z której w 1948 r. wraca do kraju. Od VIII 1948 zostaje wikariuszem w Ostrołęce, następnie administratorem parafii w Dąbrówce k/Ostrołęki (od XII 1948), proboszczem w Złotorii (od I 1950) i Tonkinach (od VII 1952), z której to parafii w V 1969r. odchodzi na emeryturę. Dodatkowo od VII 1958 r. jest wicedziekanem dekanatu suwalskiego, a od 1970 r. kanonikiem honorowym kolegiaty sejneńskiej.