Józef Choynowski

(1848-1928)

właściciel majątku Słucz


   Józef Choynowski urodził się 29.05.1848 roku w Ciemiance. Do gimnazjum uczęszczał w Suwałkach i Mariampolu. Ostatecznie szkołę ukończył w Łomży. Następnie odbył roczną praktykę we wzorowym gospodarstwie rolnym w Prusach Wschodnich. Jego marzenia o studiach przekreśliła ciężka i przewlekła choroba ojca. Zmuszony do przejęcia folwarków ojca, osiadł w 1872 roku na stałe we wsi Słucz.
   W 1884 roku zawarł związek małżeński z Heleną z Białosukniów. Szybko również unowocześnił gospodarstwo. Wybudował cegielnię, gorzelnię, tartak i budynki folwarczne, a w 1894 roku nowy dwór. W 1906 roku w skład majątku wchodziły Słucz, oraz folwarki: Mścichy Jagłówek i Zakrzewo Czaple o łącznej powierzchni 1836,8 ha.
   Choynowski łożył znaczne sumy na budowany w latach 1908-11 kościół. Znany był też w tutejszej okolicy jako hodowca koni, po które swego czasu wyjeżdżał aż nad Don.
Zachowywał konsekwentną rezerwę w stosunku do zaborców. Znany ze swojej patriotycznej postawy, która przejawiała się m.in. w pracy na rzecz Macierzy Szkolnej. Dłuższy czas piastował szereg stanowisk. Był m.in. członkiem Rady Towarzystwa Rolniczego Łomżyńskiego, radcą Dyrekcji Szczególnej T.K.Z w Łomży. Z największą jednak ochotą przebywał w swoich dobrach.
   Józef Choynowski zmarł 27.10.1928 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu obok zmarłej w 1912 roku żony.
   Jak napisano w nekrologu: „bardzo skromny, cichy, nadzwyczaj prawy, ogromnie pracowity i obowiązkowy, stale wstawał bardzo rano, cały dzień spędzał albo w polu lub w ukochanych przez siebie lasach, konno lub w późniejszym wieku bryczką z psami ze strzelbą z którą nigdy się nie rozstawał jako zapalony myśliwy. Ogromnie kochał przyrodę, zwłaszcza drzewa, którymi wysadzał bardzo cierpliwie drogi.”