Piotr Chruszczyński

(1952-2002)

pracownik Sądu Rejonowego w Grajewie na początku lat 80. XX w.


   Urodził się w Poznaniu w 1952 r., tam też ukończył VI LO, a w 1977 r. wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1982 pracował w sądach: Wojewódzkim w Białymstoku, a następnie rejonowych, w Łomży i Grajewie. W 1980 r. współtworzył NSZZ "Solidarność" w aparacie sądowniczym. Od 1982 r. przebywał na emigracji we Francji, biorąc cały czas czynny udział w działalności związkowo - niepodległościowej, najpierw na stanowisku kierownika Sekcji Pomocy Represjonowanym, a następnie - od 1985 r. jako dyrektor Biura NSZZ "S" w Paryżu.
   Po 1989 r. przeszedł do służby dyplomatycznej, pełniąc w latach 1990 - 1992 funkcję pierwszego sekretarza i kierownika Wydziału Politycznego Ambasady RP we Francji. Kolejne dwa lata spędził jako konsul generalny RP na placówce w Strasburgu. Za swoją działalność w tym kraju nagrodzony Francuską Legią Honorową. W 1994 r. wrócił do kraju, jeszcze w tym samym roku obejmując stanowisko doradcy prezesa NBP. W latach 1998-2000 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Informacyjnej. 15 września 2000 r. objął stanowisko dyrektora tworzącego się Oddziału Warszawskiego IPN.
   Zmarł w 2002 r.