Ksawery Filipkowski (Filipowski)

(1797-1878)

uczestnik powstania listopadowego


   Urodzony w 1797 roku w województwie augustowskim. W armii Królestwa Polskiego ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty. W 1817 roku ppor.1 ppl., 1825 por. W powstaniu kpt. (6.02.31), mjr - 01.08.31, dnia 25.03.31 otrzymał złoty krzyż nr 1183. A 16.09.31 przeszedł z gen. Ramorino do Galicji, gdzie został internowany w Ołomuńcu. Do Warszawy przybył 29.03.1832 roku i złożył przysięgę wierności carowi.
   W 1837 roku udowodnił szlachectwo. W latach 50–tych radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Aktywny działacz w środowisku ziemian okręgu biebrzańskiego. Zmarł 14.10.1878 i pochowany został na cmentarzu w Wąsoszu. Grób zachował się.