Stanisław Helbin

(1897-1943)

strażnik graniczny w okresie II RP na placówkach: Chojnowo, Grajewo, Skrodzkie, Tworki


   Ur. 2 VIII 1897 r. w Jeleniu (pow. Chrzanów) jako syn Jana i Agnieszki Bożek. W II 1917 wcielony do kompani zapasowej 13 p.p.l. armii austriackiej w Nowym Sączu, od I 1918 r. służył na froncie włoskim, w 1918 r. przebywał w szpitalu w Wiedniu, skąd w VI powrócił do macierzystego oddziału w Ołomuńcu. W X 1918 r. wysłany ponownie na front włoski jako eskorta dezerterów. Do domu powrócił 5 XI 1918 r., a dzień później zgłosił się jako ochotnik do 5 p.p.Leg. w Krakowie.

   W okresie II 1922 – II 1923 pracował w charakterze pomocnika handlowego w Piekarni „Polonia” Ignacego Kasprzyckiego w Krakowie, skąd odszedł z zamiarem wstąpienia do straży granicznej. W tym samym 1923 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w PKU Kraków-Miasto.
   W 1927 r. jako starszy strażnik powołany został na 3-miesięczny kurs wyszkolenia w Centralnej Szkole Straży Celnej w Górze Kalwarii. W X 1928 r. mianowany starszym strażnikiem Straży Granicznej na odcinku Inspektoratu Mazowieckiego. W 1929 r. odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
   W 1927 w Komisariacie Straży Celnej w Chojnowie, w 1928 r. w Grajewie, w 1929 r. w Goniądzu i Stawiskach, w 1937 r. na placówce Skrodzkie i Tworki. We IX 1937 przybywał na przejściach granicznych w Muszynce i Tyliczu.  
   Miał żonę Annę Karolinę Zarembę ur. 20 V 1898 r. w Budapeszcie. W okresie okupacji sowieckiej wywieziona z Rajgrodu na Syberię Pawłodarska obłast, Irtyszki rejon, Kaimanaczichinski sowchoz. Po powrocie do Polski mieszkała w Grajewie.
   Stanisław Helbin 23 września 1939 r. został internowany na Litwie. Od 15 lipca 1940 przebywał w obozie w Kozielsku, skąd 9 czerwca 1941 został przeniesiony do obozu w Ponoj k/Murmańska, w którym przebywał do 27 lipca 1941 r., gdy został przeniesiony do obozu w Suzdalu. Stamtąd trafił do Armii Andersa w m. Tatiszczewo. W 1943 r. służył w 23 batalionie piechoty 7 DP w stopniu plutonowego.
   Zmarł 26 IX 1943 r. w Szpitalu Wojskowym Nr 3 w Ramech w Palestynie w wyniku wypadku samochodowego. Pochowany na cmentarzu w Ramech.

Wszystkie dokumenty i zdjęcia związane z osobą Stanisława Helbina otrzymaliśmy od Pani Pelagii Szymańskiej, za co serdecznie dziękujemy.
Zdjęcie nr 2 S.Helbina na spacerze z żoną przekazał nam Pan Jan Romanowski, za co również dziękujemy.

Komentarze   

0 #1 Maria Runicka 2021-01-23 14:37
szukam kontaktu - sylwetka S.Helbina nadaje się do publikacji - Jaworznicki Słownik . miejscowość Jeleń to dzisiaj dzielnica miasta Jaworzna.
Poza tym szukam informacji na temat innego strażnika granicznego z Mazowieckiego - Antoniego Odrzywołka, ur. Nieporaz/Regulice
Cytować