Bohdan Mieczysław Humięcki

(1916-1942)

harcerz, więzień Oświęcimia


   Urodził się 24.06.1916 r. w Odessie jako syn Witolda i Anieli z Poniatowskich. Jednak w Grajewie ukończył zarówno szkołę powszechną jak i gimnazjum (1935 r.).
   W latach 1926-1935 należał do I DH im. J.H.Dąbrowskiego w Grajewie. W ramach działalności harcerskiej uzyskał stopień H.O. i podharcmistrza. Po zdaniu matury w Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie w 1935 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej.

   W roku akademickim 1938/39 wstąpił do Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego Studentów Politechniki Warszawskiej im. Bolesława Chrobrego. W VIII 1939 r. uczestniczył w obozie wędrownym kręgu w Rumunii i Bułgarii, z którego wrócił do Warszawy już w trakcie działań kampanii wrześniowej w dniu 4.09.1939 r. Wraz z innymi harcerzami zgłosił się do wojska i brał udział w obronie Warszawy. Uniknął niewoli i wraz z innymi studentami zamieszkał w Domu Akademickim przy ul. Tamka. W końcu czerwca 1940 r. Niemcy zlikwidowali Dom Akademicki, a wszystkich jego mieszkańców umieścili na Pawiaku. Stąd 14 sierpnia 1940 r. Bohdan Humięcki został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł we wrześniu 1942 r.

Bogdan pozostał w pamięci przyjaciół jako człowiek o niezwykle wysokiej kulturze i takcie obcowania z ludźmi.