Karol Humięcki

(????-????)

powstaniec styczniowy


Pochodził ze wsi Słucz. Do 1861 roku był zastępcą wójta gminy Konarzyce. W 1861 roku bez zgody władz '"wydalił się za granice". Przebywał w Genui i Cuneo, gdzie był uczniem Szkoły Wojskowej. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Walczył m.in pod rozkazami Mierosławskiego. Po upadku powstania powrócił do Włoch i zamieszkał w Turynie. W 1866 roku przebył na emigracji we Francji /Paryż/. Dalsze losy nieznane.

Źródła:
- Imienny wykaz wychowanków Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech. [w:] J. Białynia – Chołodecki, „Księga Pamiątkowa – w 40 rocznicę powstania 1863 -1864.”
- Jerzy W. Borejsza, "Emigracja polska po powstaniu styczniowym". Warszawa 1966.
- Stefan Kieniewicz, "Zeznania śledcze o powstaniu styczniowy". Wrocław 1956.
- "Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej" nr 9/1864.