Bolesław Jenczelewski

(1896-1975)

grajewski policjant w okresie II RP


   Urodził się 16 maja 1896 r. w Rajgrodzie jako s. Wiktora i Zofii z Koprowiczów. Do 16 roku życia przy rodzicach, uczęszczał do szkoły powszechnej w Rajgrodzie, po ukończeniu której zaczął pracować jako uczeń w fabryce trykotowej „Orlińskiego” w B-stoku. Po skończeniu praktyki został w niej podmajstrem. Po wybuchu I w.św. powrócił do Rajgrodu. Związał się z Polską Organizacja Wojskową, choć oficjalnie nie wstąpił w jej szeregi. 10 października 1918 r. zapisał się „zaocznie” do legionów.
   W dniu 12 listopada razem m.in. z Marcelim Wróblewskim brał udział w rozbrajaniu Niemców w Rajgrodzie. Następnego dnia udali się w tym samym celu pod Solistówkę. Wraz z grupą POw-iaków udał się do Łomży i wstąpił w szeregi 33 pp. W lutym 1919 r., został przeniesiony do 1 Dyw. Leg. w Ostrowi Komorowo, skąd wraz dywizję w stopniu st. szer. wyjechał do Wilna. Tam został awansowany do stopnia kaprala. Następnie brał udział w walkach w rejonie Dźwińska, Żytomierza i Kijowa. Podczas odwrotu znalazł się w szwadronie partyzanckim przy 1 ppLeg., z którym walczył pod Wilnem, Lidą i Białymstokiem.
   Po zawieszeniu broni z Rosją Sowiecką przydzielony został do szkoły podoficerskiej, po ukończeniu której awansowany do stopnia plutonowego. Służył w 1 ppLeg. do 24 sierpnia 1921 r., kiedy to został bezterminowo urlopowany.
   Od 1 maja 1922 r. wstąpił w szeregi Policji Państwowej. Służbę w stopniu posterunkowego pełnił m.in. w Grajewie. W 1923 r. zawarł związek małżeński z Anną Złotkowską z Grajewa, z którą mieli pięcioro dzieci (3 synów i 2 córki).
   Wziął udział w kampanii wrześniowej. W wyniku choroby nóg nie mógł nosić trzewików, więc zezwolono mu na noszenie „oficerek”, co spowodowało, że po trafieniu do niewoli sowieckiej został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Gdy wyjaśniło się, że jest szeregowcem został zwolniony do domu. Po powrocie do Grajewa w celu uniknięcia aresztowania przez NKWD natychmiast wyjechał do Białegostoku, a następnie do Warszawy. Żona wraz z dziećmi zostały w IV 1940 r. wywieziono na Syberię do obwodu pawłodarskiego. Anna Jenczelewska zmarła tam 5 maja 1941 r.
   Bolesław Jenczelewski po zakończeniu okupacji sowieckiej powrócił do Grajewa. Po wojnie ściągnął dzieci z Syberii. Ożenił się powtórnie i miał jeszcze 2 córki.
   Zmarł w 1975 r. w Grajewie.

Komentarze   

0 #1 Agata 2018-12-22 13:48
Moj Pradziadek.
Wydaje mi się, że z pierwszego małżeństwa miał 2 córki i 2 synów (a nie 3). Dzieci zo
Cytować