Kazimierz Kaczorowski

(1931-2001)

maturzysta grajewskiego liceum, ksiądz


   Urodził się 4.03.1931 r. w Jagłowie, gmina Suchowola. Syn Ignacego i Antoniny z Bielawskich. Od 1935 r. mieszkał w rodziną w Karpowiczach (gm. Suchowola), gdzie uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. W 1945 r. zaczął naukę w gimnazjum w Janowie i w Suchowoli, a potem uczył się w liceum w Grajewie. W ostatniej placówce w 1950 r. napisał maturę.
   Prefekt z grajewskiego liceum napisał o nim, że zachowywał się wzorowo, spełniał przykładnie obowiązki religijne i nie należał do organizacji działających niezgodnie z nauką Kościoła. Świadczyło to o jego nieugiętej postawie podczas walki władz z religią. W tym czasie uczniów namawiano lub zmuszano do członkostwa w organizacjach ateistycznych. Grożono im, że w przeciwnym wypadku nie zaliczą matury i nie zostaną przyjęci na studia.
   Po zdaniu matury Kazimierz wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wpływ na tę decyzję miała jego rodzina, wyróżniająca się pobożnością (ojciec należał m. in. do rady parafialnej). 3 lipca 1955 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym roku został wikariuszem w Kolnie. Przełożeni, doceniając jego inteligencję wysłali go w 1956 r. na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je w 1959 r. i otrzymał stopień magistra teologii z zakresu teologii moralnej.
W 1960 r. rozpoczął działalność duszpasterską. Prowadził ją najpierw jako wikariusz w parafiach: Ostrów Mazowiecka, Czyżew, Zambrów, Suwałki, Łomża, gdzie został mianowany Diecezjalnym Referentem Duszpasterstwa Młodzieży Akademickiej. Następnie był proboszczem w Drozdowie (od 1972 r.) i Raczkach (od 1974 r.).
   Pełnił również wysokie stanowiska kościelne: wicedziekana dekanatu pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Suwałkach (od 1984 r.), Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Referentem Duszpasterstwa Rodzin, kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej (1986r.), sędziego Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej i kanonika gremialnego Kapituły Kolegialnej Sejneńsko-Wigierskiej (od 1992 r.), Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II (od 1996 r.), Delegata Biskupiego ds. Nauczania i Wychowania w Wyższym Seminarium Duchownym i ponownie wicedziekana dekanatu pw. św. Piotra i Pawła (od 1997 r.), członka Rady Kapłańskiej Kolegium Konsultorów Diecezji Ełckiej.
   W ostatnich latach życia ciężko chorował, z tego powodu udał się do Lourdes. 1 lipca 2001 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 11 sierpnia 2001 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Raczkach.