Eugeniusz Kłoskowski

(1902-1972)

ksiądz grajewskiej parafii w latach 1925-1927


   Eugeniusz Kłoskowski pochodził z parafii Sokoły, święcenia kapłańskie otrzymał w 1925 r. Był wikariuszem grajewskiej parafii i nauczycielem religii w grajewskim gimnazjum. Opiekował się Sodalicją Mariańską, do której należały dziewczęta z grajewskiego gimnazjum. Był również opiekunem Gimnazjalnego Klubu Sportowego, który następnie przekształcił się w „Warmię”.
   W latach 1927-1930 był prefektem w gimnazjum żeńskim i szkole mierniczej w Łomży, a w latach 1931-1933 męskiego seminarium nauczycielskiego w Łomży. W roku 1936 był wikarym w Myszyńcu. latach 1940-1945 proboszcz parafii w Ostrołęce, w latach 1945-1948 proboszcz parafii w Wiźnie.
   Kapelan wojskowy i uczestnik powstania warszawskiego. Następnie pełnił funkcje proboszczów na Pomorzu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: w Gościnie (1948-1955), w Świdwinie (1958-1971).