Józef Zenon Koleśnik

(1909-1942)

absolwent grajewskiego Gimnazjum


   Urodził się 17.03.1909 r. w Starosielcach z ojca Adama i matki Karoliny (zd. Murawska). Do szkoły powszechnej uczęszczał w Grajewie. 17 marca 1919 wstąpił do ZHP. Brał aktywny udział w życiu harcerskim miasta, ukończył liczne kursy i szkolenia. W 1927 r. ukończył Gimanzjum im. M.Kopernika w Grajewie i otrzymał świadectwo maturalne.
   30 czerwca 1928 ukończył kurs Szkoły Podchorążych w Oficerskiej Szkole Piechoty w Komorowie (Ostrów Mazowiecka) i został zakwalifikowany do Oficerskiej Szkoły Inżynierii, która ukończył w 1931 r. Otrzymał stopień ppor. i przydział do Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie, skąd w 1936 r. został odkomenderowany do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. W międzyczasie uczęszczał również do Wyższej Szkoły Wojennej, po zakończeniu której awansowany został do stopnia kapitana dyplomowanego.
   W czerwcu 1939 r. został odkomenderowany do SGO "Narew" z przydziałem do 18 DP. W jej ramach wziął udział w kampanii wrześniowej. Po rozbiciu 18 DP pod Andrzejewem w nieznany sposób znalazł się w obozie dla internowanych w miejscowości Ulbroka koło Rygi na Łotwie. Prowadził stamtąd korespondencję z rodzicami, którzy znajdowali sie wówczas w Pruszkowie.
   Po aneksji krajów nadbałtyckich przez Rosjan udało mu się opuścić obóz i prawdopodobnie próbował przedostać się na zachód, gdyż ostatnia kartka z pozdrowieniami, jak otrzymali rodzice wysłana została we IX 1940 r. z Kłajpedy. W listopadzie 1940 r. rodzice zostali poinformowani przez gestapo, że Zenek znajduje się w niemieckim obozie jenieckim. Dwuletnie starania rodziców u władz okupacyjnych oraz niemieckim czerwonym krzyżu w celu ustalenia dokładnego miejsca pobytu syna zakończyły sie fiaskiem. Z otrzymanego grypsu udało się ustalić, że Zenek był przetrzymywany w Działdowie. Na przełomie 1942/43 r. nadeszło urzędowe pisemne powiadomienie o jego śmierci w obozie.