Adam Mierczyński

(1796-1833)

proboszcz grajewskiej parafii w XIX w.


Adam Mierczyński, s. Macieja ze szkół tykocińskich. Urodzony w Grądach Diecezji Wigierskiej, ochrzczony 23 grudnia 1796 r. w kościele w Knyszynie. Dopuszczony do tykocińskiego Seminarium Duchownego 31 marca 1815 r. Utrzymywał się: I rok na własny koszt, II rok - był profesorem Szkoły Parafialnej, III rok - kosztem własnym. Był proboszczem grajewskiej parafii co najmniej od 1823 do 10 lutego 1833 r., gdy zmarł.