Józef Skomoroszko

(1895-1962)

proboszcz grajewskiej parafii w latach 1957-1962


Urodził się 17.03.1895 r. Był księdzem w Puchałach, skąd w III 1928 r. został przeniesiony do Wąsosza, a stamtąd w VIII 1929 r. do Czyżewa. W latach 1930-1932 był proboszczem w Chlebiotkach, w latach 1933-1939 w Słuczu, w okresie okupacji niemieckiej w Janówce, w latach 1950-1957 proboszcz w Wąsoszu. W latach 1957-1962 pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. Trójcy Świętej w Grajewie. Był również kanonikiem kapituły sejneńskiej. Zmarł 27.06.1962 r. Pochowany na cmentarzu w Grajewie.