Władysław Urbanek

(1920-????)

dyrektor SP nr 2, działacz społeczny


   Urodzony w 1920 roku. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1941 r. na terenie ZSRR. W 1945 r. podejmuje pracę w Grajewie jako nauczyciel SP nr 2. Od 1948 r. pracując na stanowisku dyrektora z przerwami aż do chwili przejścia na emeryturę.
   Był doświadczonym pedagogiem, posiadającym talent organizacyjny. Znany był również jako działacz społeczno-polityczny. Od 1954 r. członek PZPR, długoletni radny Powiatowej Rady Narodowej, a następnie Rady Narodowej Miasta i Gminy. Od 1964 r. był również kierownikiem Szkoły Przysposobienia Rolniczego.
   Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Samorządu Mieszkańców, pełniąc funkcję przewodniczącego oraz Radzie Nadzorczej WSS, której członkiem był od 1949 r. W latach 80-tych był Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej. 8 II 1982 r. został przewodniczącym powstałego Miejsko - Gminnego Komitetu Ocalenia Publicznego.
   Był żonaty z Honoratą.
   Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medal XXX-lecia PRL, Brązową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”.