Jan Dryżba

(1905-1982)

żołnierz PSZ, działacz społeczny


   Urodzony 23 XI 1905 roku, jako syn Jana. Przed wojną był członkiem grajewskiej OSP. W latach 1937-1939 był zatrudniony w Zarządzie Miejskim w Grajewie jako technik miejski i inspektor nadzoru.
   Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Internowany na Litwie 18 IX 1939 r., następnie wywieziony w głąb Rosji przebywa w obozach Juchnów, Juza i Ponoj. Od 5 IX 1941 r. wcielony do armii Andersa w obozie Tatiszczewo. W latach 1944-1945 odbywa kampanię włoską.

   Po powrocie do kraju w roku 1948 pracuje w budownictwie, następnie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PRN, a w latach 1968-1971 jest kierownikiem Miejskiej Służby Drogowej. Aktywny działacz rad narodowych – radny MRN, przez 3 kadencje przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN. Członek Miejskiego Komitetu FJN. Zasłużony Działacz Kultury. Społeczny kurator sądowy. Długoletni, zasłużony działacz OSP w Grajewie – członek Zarządu OSP, kapelmistrz orkiestry strażackiej. Członek ZBOWiD i Stronnictwa Demokratycznego.
   Zmarł 23 X 1982. Pochowany na grajewskim cmentarzu.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”. Odznaczenia wojskowe: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska (trzykrotnie), Gwiazda Za Wojnę, Gwiazda Italii, Medal Brytyjski „The War Medal 1939/45”, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 rok.