Zdzisław Dziekoński

(1906-1992)

absolwent grajewskiego Gimnazjum, działacz harcerski w okresie II RP


   Urodził się 19.01.1906 r. w Tykocinie. Tuż po wybuchu I wojny światowej został ewakuowany wraz z rodziną w głąb Rosji, skąd powrócili na kilka dni przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r.
   Uczęszczał do grajewskiego gimnazjum, w którym był aktywnym działaczem harcerskim. Był założycielem i wieloletnim drużynowym (XI.1919-VI.1926) I Grajewskiej DH im. J.H.Dąbrowskiego. Był również organizatorem i uczestnikiem licznych kursów i obozów harcerskich. Po maturze w 1926 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego w Warszawie, które ukończył po 4 latach. Po studiach kontynuował w latach 30-ych pracę w harcerstwie: organizował kursy dla harcerzy polskich we Francji, był komendantem wypraw polskich harcerzy na zjazdy międzynarodowe, prowadził obozy w Rumunii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, uczestniczył także w Zlotach Skautów Amerykańskich w Waszyngtonie {1937) oraz pełnił rozliczne funkcje w GKH.
   W okresie konspiracji przebywał w Warszawie, angażując się w działania konspiracyjne. W latach 1943-1944 był instruktorem w konspiracyjnej Harcerskiej Szkole Podchorążych Rezerwy „Agrykola”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem "Grajewski". Po złożeniu przez powstańców broni został wywieziony wraz z innymi do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen, następnie do offlagu w Grossborn. Po wyzwoleniu wysłany został do Londynu, gdzie rozpoczął pracę w Wydziale Mobilizacyjnym Sztabu Głównego.
   W 1951 r., gdy dojechała z Polski żona z córką, wyjechali do USA i osiedlili się w Detroit, gdzie pracował w polskiej stacji radiowej do 1958 r. W 1968 r. przeniósł się z rodziną do Waszyngtonu i rozpoczął pracę w "Głosie Ameryki". W 1977 r. przeszedł na emeryturę. Wkrótce wybrany został dyrektorem biura Kongresu Polonii oraz przetłumaczył książkę Z. Brzezińskiego "Cztery lata w Białym Domu". Pełnił rozliczne funkcje. Był Krajowym Dyrektorem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Prezesem Rady Powierników (fundacji kulturalnej polskich kombatantów).
   Zmarł 23.10.1992 r. w Waszyngtonie.