Stanisław Gendźwiłł

(1907-1940)

absolwent grajewskiego Gimanzjum, ofiara Zbrodni Katyńskiej


   Urodził się 30.07.1907 w Rajgrodzie jako syn Franciszka i Stanisławy z Owsianych. W 1927 ukończył Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie, w którym był również członkiem I Drużyny Harcerskiej. Następnie studiował na wydziale leśnym Uniwersytetu Warszawskiego.
   W 1931 został absolwentem SPRPiech. w Zambrowie i został mianowany na stopień ppor. ze starszeństwem 1 I 1934. Z dniem 1 I 1938 awansowany został na stopień porucznika i przydzielony do 34 pp.
   Po skończeniu studiów pracował przez kilka lat w Zakładzie Braci Albertynów w Warszawie, jako wychowawca młodzieży. Kilka lat przed wojną otrzymał pracę w Brzeżanach (woj. tarnopolskie), jako aspirant w miejscowym więzieniu.
   Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W korespondencji z 7 IX do rodziny pisał m.in. o swoim awansie na stopień kapitana. Dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany w obozie w Kozielsku, skąd również pisał do rodziny. W IV 1940 r. został zamordowany w Katyniu. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim telegram i kartkę z Rajgrodu.
   Pozostała w Rajgrodzie rodzina Gendźwiłłów została 13 kwietnia 1940 r. wywieziona na Syberię. Bracia: Franciszek i Kazimierz dostali się do Armii Andersa, pozostali powrócili z zsyłki dopiero po sześciu latach.