Stanisław Juzwa

(1909-1987)

powiatowy lekarz weterynarii


   Urodził się 19 maja 1909 w Tarnopolu. Drugą wojnę światową spędził w Stołpcach. Dyplom lek. wet. Uzyskał na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1933 r. Praktyka w Urz. Woj. w Tarnopolu, następnie był powiatowym lekarzem wet. w Krzemieńcu (od 1935 r.), powiatowy lekarzem wet. w Kostopolu (od 1936 r.), referendarz wet. Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (do VI 1938 r.), powiatowym lekarzem wet w Stołpcach (do 1.09.1939), kierownikiem lecznicy w Stołpcach (01.09.1939-18.03.1945). Do Grajewa przybył w 1946 r. jako koordynator i organizator służby weterynaryjnej w powiecie grajewskim. Pracował zawodowo jako powiatowy lekarz weterynarii aż do przejścia na emeryturę w 1974 r. Później pracował w niepełnym wymiarze jako rejonowy inspektor, inspektor rzeźniany Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.

   Był jednym ze współzałożycieli Stronnictwa Demokratycznego w Grajewie, przez wiele lata pełnił funkcję Przewodniczącego i członka Zarządu Komitetu Powiatowego. Był radnym Powiatowej Rady Narodowej w latach 1958-1965 i Wojewódzkiej RN w Białymstoku w latach 1965-1973. W latach 1964-1972 był członkiem Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodowej. Był również prezesem Klubu Sportowego „Warmia”.
   Zmarł w 1987 r.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-lecia Polski Ludowej, Odznakami: „Zasłużony Białostocczyźnie”, „XXV-lecia SD”, „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”.

Za uzupełnienie informacji dziękujemy Panu G. Jakubikowi z Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu.