Leon Ciszewski

(1936-1979)

I Sekretarz PZPR w Grajewie w latach 1970-1979


   Urodził się 11 stycznia 1936 r. w Zubkach koło Białegostoku. Od 1954 r. angażował się w działalność partyjną organizacji młodzieżowych, a od 1966 r. był członkiem PZPR w Białymstoku. Do Grajewa przybył w 1970 roku.
   W Grajewie został I Sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR. Funkcję tę pełnił do 1975 r., kiedy to wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiaty. W okresie tym ukończył 3-letnią Wyższą Szkołę Partyjną w Moskwie. Następnie był I Sekretarzem Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR. W tym samym roku został wybrany Przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy Grajewa. Funkcję przewodniczącego sprawował aż do śmierci 16 maja 1979 r.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie), Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką im. J.Krasickiego, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego.