Józef Stanisław Marcinkowski

(1893-????)

własciciel apteki, działacz społeczny


   Urodził się 24.02.1893 r. w Sieradzu, jako syn Bronisława. W 1920 otrzymał dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu dwuletniej pracy w charakterze asystenta przeniósł się na Białostocczyznę. Zaczął pracę w jednej z aptek w Suwałkach i przez 5 lat był jej kierownikiem.
   Dalszym etapem jego pracy było kierowanie apteką w Grajewie. Jego apteka mieściła się przy placu Kilińskiego 13, funkcjonowała w latach 1927-1939. W 1938 r. zatrudnionych w niej było 2 magistrów farmacji i 1 osoba fachowego personelu.
   Angażował się w działalność społeczną. Był członkiem Stronnictwa Narodowego. Działał w Komitecie Obrony Kresów Zachodnich, był wiceprezesem Komitetu Powiatowego LOPP, w 1931 r. był członkiem Powiatowego Komitetu Ofiarom Powodzi, w 1932 r. był komendantem OSP
   W 1940 r. został aresztowany przez Sowietów i zesłany na Syberię, dostał się do armii Andersa, gdzie pracował w aptece szpitalnej i z którą przeszedł cały szlak bojowy. Po wojnie powrócił do Grajewa. Następnie kierował apteką w Kutnie, a od 1948 aż do przejścia na emeryturę w 1968 ponownie apteką w Grajewie.
   Miał żonę Janinę. Zmarł między 1968 a 1972 rokiem.

Fotografia udostępniona przez Panią Zofię Panuś, za co dziękujemy.