Józef Mejner

(1911-2005)

dyrektor Banku Spółdzielczego


   Urodził się 5 listopada 1911 r. w Grajewie. W okresie międzywojennym był uczniem grajewskiego gimnazjum. Był również aktywnym członkiem grajewskich drużyn harcerskich, w których pełnił szereg funkcji. Był m.in. kierownikiem referatu zuchowego (od XI 1931 r.) Komendy Hufca Harcerzy w Grajewie, następnie z-cy komendanta hufca (1935 r.), zaś we IX 1938 objął funkcję Hufcowego, którą pełnił aż do wybuchu II wojny światowej.
   W 1940 r. w okresie okupacji sowieckiej został aresztowany i przez pewien czas przebywał w więzieniu w Łomży.

   Po drugiej wojnie światowej pracował kolejno w Zarządzie Miejskim, Starostwie Powiatowym i Komunalnej Kasie Oszczędności. W 1946 r. z inspiracji PUBP w Grajewie został zwolniony z pracy w grajewskim starostwie. W Od 1949 roku do 1975 w Oddziale Banku Rolnego, a następnie do chwili odejścia na emeryturę, w Banku Spółdzielczym w Grajewie na stanowisku dyrektora.
   Od 1947 r. był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, w którym pełnił m.in. funkcje z-cy przewodniczącego Komitetu SD i członek Miejskiego Komitetu SD. Przez 4 kadencje był również członkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Grajewie. Był długoletnim działaczem Frontu Jedności Narodowej i Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców, Przewodniczącym Rady WSS Oddział w Grajewie i członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego w Grajewie.
   Zmarł 17 lutego 2005 r.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem XXX-lecia PRL, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką XXV-lecia SD, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.