Motel Lejb Mławski

(1846-1943)

grajewski kupiec


   Urodzony w 1846 r. Reb Motel Lejb Mławski był jednym z najznakomitszych gospodarzy w Grajewie. Był dobrze znany jako uczony i wielki chasyd.
   W młodości był kierownikiem w fabryce Pokrojskiego do roku 1890, kiedy fabryka została przejęta przez Hepnera. Później był dostawcą drewna w warszawskiej cytadeli i był znany jako kupiec i filantrop. Miał żonę Gołdę.
   Zginął wraz z pozostałymi grajewskimi Żydami zamordowany przez hitlerowców w 1943 roku.