Wacław Nastaj

(1901-1956)

pracownik samorządu powiatowego w okresie II RP


   Urodził 31 VII 1901 r. w Michowie. Szkołę średnią ukończył w Lublinie. Tam też w 1924 roku ukończył roczny kurs buchalteryjny. W latach 1924-1927 studiował na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej.
   Po skończonych studiach rozpoczął pracę w administracji publicznej. W latach 1927-1928 był urzędnikiem w Wydziale Powiatowym w Sokółce. Od 1 VIII 1928 r. aż do 30 IX 1939 r. pracował w Zarządzie Powiatowym w Grajewie na stanowisku Inspektora Samorządu Gminnego.
   Od 1940 roku mieszkał w Warszawie. Pracował jako księgowy, bilansista i księgowy instruktor.
   Zmarł 13 II 1956 roku.