Władysław Niksa

(1907-1989)

działacz komunistyczny, członek KPP, PPR i PZPR


   Urodzony w 1907 roku w Kozłówce. Od 1926 roku pracował jako łącznik między Komunistyczną Partią Niemiec, a Komunistyczną Partią Polski. Był członkiem Komunistycznej Partii Niemiec w latach 1927-1933, a następnie w latach 1933-1938 Komunistycznej Partii Polski. Organizował na terenie Prus Związek Kulturalno-Oświatowy Robotników w Niemczech, gdzie pełnił funkcję sekretarza.
   W latach 1939-1941 pracował w wywiadzie na rzecz Armii Czerwonej. Po wyzwoleniu był organizatorem Rad Narodowych, Milicji Obywatelskiej i Urzędów Bezpieczeństwa. Był członkiem PPR, a następnie PZPR. Od kwietnia 1945 do 1946 r. pełnił funkcję starosty w powiecie ełckim. W latach 1949-1950 pełnił funkcję przewodniczącego PRN w Łomży, a w latach 1953-1955 funkcję zastępcy przewodniczącego PRN w Grajewie. Funkcję przewodniczącego PRN w Łomży pełnił też w latach 1960-1986.
   Zmarł 10 kwietnia 1989 r., pochowany na cmentarzu w Grajewie.