Józef Olszewski

(1903-1980)

burmistrz Grajewa w latach 1947-1950


   Urodzony 23 I 1903 roku w Łodzi jako syn Franciszka i Marianny z Młynarskich. Przed wojna zajmuje się rolnictwem. Po II wojnie światowej w I 1945 r. zostaje wybrany w skład Miejskiej Rady Narodowej. Pełni najpierw obowiązki wiceburmistrza, a następnie burmistrza Grajewa w latach 1947-1950. Pomaga również organizować w Grajewie dwie szkoły i gimnazjum, Ochotniczą Straż Pożarna, Sąd Powiatowy i szereg innych instytucji. Wspólnie ze starostą organizuje Gminy Radziłów, Białaszewo i Pruska.

   Od 1950 do 1952 roku pełni funkcję inspektora werbunku komendy Służba Polsce. W okresie tym był członkiem Prezydium PRN i MRN. W 1947 r. był również członkiem Rady Nadzorczej grajewskiej Spółdzielni Rolnicz-Spożywczej "Jedność". Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego.
   Po przejściu na emeryturę aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Pełni funkcję przewodniczącego MK FJN oraz przewodniczącego Społecznej Komisji Pojednawczej.
   Zmarł 4 VIII 1980 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Grajewie.