Stanisław Bogdan Stryjewski

(????-????)

członek POW, komendant Wojskowej Straży Kolejowej w latach 1919-1920


   W latach I wojny światowej był wachmistrzem I Korpusu Polskiego gen. Dowbor-Muśnickiego. Dnia 25 czerwca 1918 r. znalazł się w Grajewie, gdzie podjął pracę w magistracie. Jednocześnie wstąpił do POW. W 1919 roku został Komendantem Wojskowej Straży Kolejowej w Grajewie.
   Od marca 1920 r. pracował w Grodnie, by w latach trzydziestych objąć stanowisko starszego kancelisty Magazynu Zasobów PKP w Białymstoku. W 1933 r. pracował jako urzędnik kolejowy w Łapach, zaś w 1938 r. w Grodnie.
   Dalsze losy nieznane.