Elimelech Waks

(1841-1914)

grajewski kupiec


Urodzony w 1841r. jako syn Cwi Waksa. Był jednym z najznamienitszych grajewskich gospodarzy, właścicielem galanterii, znawcą Talmudu w jesziwie i wielkim społecznikiem. Całe swoje życie poświęcił na rzecz lokalnej społeczności. Przez szereg lat był wybierany jako inspektor w Grajewie. Pomagał tworzyć w Grajewie takie instytucje, jak nowa mykwa, schronienie dla ubogich podróżnych, nowy dom modlitwy i nauki, gminne sklepy rzeźnicze itp. Poślubił Beile Breine córkę Izraela Minca.