Jakub Wiewiórski

(1805-1875)

absolwent kolegium pijarskiego w Szczuczynie


   Urodził się w 1805 roku dawnym obwodzie augustowskim. Po odebraniu domowego wykształcenia, oddany został do szkoły w Szczuczynie. Po ukończeniu kolegium pijarskiego, czując powołanie do zawodu nauczyciela, w roku 1824 rozpoczął naukę w Instytucie Pedagogicznym w Puławach, który ukończył w 1826 roku. Jako uczeń zdecydowanie wybijający się ponad ogół, był guwernerem w domu Czartoryskich.
   W roku1826 roku został zatrudniony w szkole w Marymoncie. Po kilku latach polecono mu utworzenie mu podobnej w Celejowie w ziemi lubelskiej. W 1832 roku przechodzi na stanowisko nauczyciela warszawskim Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych, gdzie poza pracą pedagogiczną pełni obowiązki rachmistrza –kontrolera. Po przejściu w 1863 roku na emeryturę, przyjął posadę w „Kurierze Codziennym”.
   Zmarł 17.08.1875 roku w Warszawie.