Antoni Wacław Witkowski

(1895-1940)

Komendant Placu w Grajewie w 1919 r., ofiara Zbrodni Katyńskiej


Syn Adama i Heleny z Katyńskich. Urodzony 21.XII.1895 r. w Periznie (Rosja). W latach 1916-1917 w armii rosyjskiej - Żołnierz III Korpusu Wschodniego. Następnie w legionach. Kierował akcją rozbrojeniową Niemców w Grajewie w listopadzie 1918 r. i pełnił obowiązki Komendanta Placu w Grajewie co najmniej do maja 1919 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. w ramach 33 pp. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1922 r. w rezerwie z przydziałem do 24 pp. Jako osadnik wojskowy osiadł w Wierzchowej (pow. Ostróg). W 1939 r. awansowany do stopnia kapitana i przydzielony do Okręgu Korpusu Nr II. Aresztowany przez Rosjan znalazł się w Starobielsku, skąd w IV 1940 r. został wywieziony do Charkowa i tam zamordowany.

Zdjęcie przekazane przez Henryka Witkowskiego