Anna Woyczyńska

(1842-1896)

ostatnia właścicielka Grajewa z rodu Wilczewskich


   Urodzona 16 października 1842 w Grajewie, jako córka Rozalii (zd. Bońkowskiej) i Aleksandra Wilczewskiego – właściciela Grajewa. Została ochrzczona 20 października 1842 w Grajewie. Nadano jej imiona Anna Florentyna Maryanna Kunegunda. Wyszła za mąż za Jana Stanisława Woyczyńskiego w 1864 roku w Dreźnie, wnosząc mu w wianie miasto Grajewo. Zmarła 30 października 1896 roku w Grajewie. Pochowana w kaplicy rodzinnej na cmentarzu katolickim w Grajewie.

   Miała dwójkę dzieci: córkę - Rozalię Teofilę Anzelminę Woyczyńską (ur. 1868) i syna - Kazimierza Feliksa Jana Woyczyńskiego (ur. 1870).

1842 - Metryka urodzenia nr 93 Grajewo
Działo się w Mieście Grajewie dnia 20 października 1842 roku o godzinie 6 po południu. Stawił się Wielmożny Aleksander Wilczewski dziedzic dóbr Grajewo, lat 33 mający, tu w Grajewie zamieszkały, w obecności Wielmoznych Feliksa Bońkowskiego, lat 51, dziedzica dóbr Pomiany, tudzież Adolfa Bońkowskiego jego syna, lat 23 mającego, obydwu w Pomianach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Grajewie dnia 16 miesiąca i roku bieżących o godzinie drugiej po północy z Jego małżonki Rozalij z domu Bońkowskich, lat 25 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostały imiona Anna Florentyna Maryanna Kunegunda a Rodzicami chrzestnymi byli: Jaśnie Wielmożny Ksawery Rydzewski dziedzic dóbr Rydzewa sędzia pokoju z Wielmożną Józefą Wojczyńską dziedziczką dóbr Ławska. Asystującemi byli: Wielmożny Woyciech Korczakowski kapitan inżynier kanału nawigacyjnego Augustowskiego z panną Laurą Bońkowską, Adolf Bońkowski z Józefą Korczakowską. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany: ks. Józef Krajewski proboszcz Grajewski, Aleksander Wilczewski, Adolf Bońkowski, Feliks Bońkowski.