Walerian Zamierowski

(1884-1948)

prezes i naczelnik OSP, sekretarz Sejmiku Powiatu Szczuczyńskiego w okresie II RP


   Ur. w 1884 r. Już w roku 1912 wymieniany jest w źródłach, jako sekretarz powiatu szczuczyńskiego. Funkcję tę pełni również w okresie II RP (co najmniej w latach 1923-1931), gdy Sejmik Powiatu Szczuczyńskiego został przeniesiony do Grajewa. W okresie 1923-1926 pełnił funkcję naczelnika grajewskiej OSP, a następnie po 1929 r. jej prezesa. Był również prezesem zarządu powstałej w 1928 r. Urzędniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej POGRANICZE – z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie.
   Po II w.św. był członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie. Zmarł 2 VII 1948 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Grajewie.