Stanisław Kondas

(1923-????)

funkcjonariusz UB i działacz PZPR w okresie PRL


   Urodzony 9 marca 1923 roku w Brzykowie (bądź Brodzie Brzykowskim), jako syn Juliana i Rozali. Pracę zawodową rozpoczął 1-go października 1945 roku w organach bezpieczeństwa publicznego, w których pracował do marca 1954 r. (Suwałki; Wysokie Mazowieckie; Białystok; Łomża).
   Podczas pracy w PUBP w Suwałkach brał udział w rozpracowywaniu i likwidacji oddziałów "Burego", "Rekina" i "Huzara" oraz w ujawnianiu członków organizacji podziemnych. Pracując w PUBP w Białymstoku walczył z oddziałami: Stanisława Grabowskiego ps. "Wiarus", Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł", Piotra Rzędziana ps. "Dziadek", Edwarda Topczewskiego ps. "Toporek", "Dzika" oraz uczestniczył w rozpracowywaniu i likwidacji organizacji młodzieżowych związanych z podziemiem niepodległościowym. W okresie pracy w PUBP Łomża oraz WUBP Białystok brał udział w rozpracowywaniu i ściganiu oddziałów Jana Taborkowskiego ps. "Bruzda" oraz Stanisława Marchewki ps. "Ryba".
   Deklarował, że od 08.11.1953 do grudnia 1953 był kierownikiem Grupy Operacyjnej na posterunku MO w Białaszewie.
   Od 1955 roku pracował na terenie powiatu grajewskiego, pełniąc kolejno funkcje: prezesa GS w Białaszewie, instruktora KP PZPR w Grajewie oraz sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej w Białaszewie. Od 1973 roku pracował jako referent w Urzędzie Gminy w Białaszewie.
Działalność polityczną i społeczną rozpoczął z chwilą wstąpienia w szeregi PPR w dniu 1 maja 1946 roku.    Od 1961 roku był sekretarzem organizacyjnym KG PZPR w Białaszewie. W tym okresie pełnił również funkcję sekretarza POP, komendanta jednostki ORMO, komendanta gminnego ORMO, komendanta Gminnego Komitetu Obrony Cywilnej. Był członkiem Zarządu Powiatowego OSP.
   W strukturach Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR działał co najmniej do jesieni 1986 r. Dalsze losy nie znane.