Jan Borkowski

(1907-1940)

policjant, ofiara Zbrodni Katyńskiej


Urodził 1 IV 1907 r. w Grajewie, jako syn urzędnika gminnego Wincentego i Marianny z Samełków. Pełnił służbę w Policji Państwowej, co najmniej od listopada 1931. Służbę pełnił w Warszawie (prawdopodobnie od 1935 r.) m.in. w Wydziale I Komendy Głównej. W 1936 pracuje już w Komendzie Wojewódzkiej PP. w Łodzi. We wrześniu 1939 r. w stopniu starszego posterunkowego w X Komisariacie Miasta Łodzi jako telegrafista. Trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem Ostaszkowa. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. Twerze (dawniej Kalinin). Pochowany z pozostałymi ofiarami Zbrodni katyńskiej w Miednoje.