Jan Czajkowski

(1895-1976)

ksiądz grajewskiej parafii i nauczyciel Gimnazjum w okresie II RP

   Ur. 28 X 1895 w Kowalewszczyźnie (parafia Waniewo) jako syn .Józefa i Emilii z d. Gawibowska. Ukończył liceum we Włocławku. Wyświęcony na księdza 20 IX 1919 r. w seminarium w Łomży. Po święcneiach studiował na KUL, gdzie w 1921 r. uzyskał licencjat z prwa kanonicznego. W latach 1923-1926 był wikariuszem grajewskiej parafii i nauczycielem w grajewskim Gimnazjum. W grajewskim Gimnazjum przez uczniów nazywany był „Skargą”.

   W 1926 r. udaje się na dokończenie studiów do Rzymu, które wieńczy rok później uzyskaniem tytułu doktora obojga praw. W 1928 r. został prof. filozofii w Seminarium Duchownym i prefektem w łomżyńskim gimnazjum im. Piotra Skargi. W seminarium wykładał również metodologię, teorię poznania, metafizykę, historię filozofii i filozofię przyrody w sumie aż do 1972 roku.
   W 1932 r. mianowany kanonikiem kolegiaty sejneńskiej oraz sędzią sądu biskupiego. W latach 1954-1975 pełnił funkcję dyrektora diecezjalnej Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa. W 1965 r. został prałatem papieskim.
   Zmarł 7 IX 1976 r. w Łomży. Pochowany na cmentarzu w Łomży.