Aleksandra Eugenia Stachelska

(1900-????)

nauczycielka grajewskich szkół


   Ur. w 1900 roku. W zawodzie nauczycielskim pracowała w latach 1921-1971 – początkowo w powiecie kolneńskim, a od 1947 roku w Grajewie. W okresie okupacji prowadziła tajne nauczanie. Rozpoczęła pracę pedagogiczną w trudnych latach po odzyskaniu przez Polskę pierwszej niepodległości, a w roku 1945 organizowała szkolnictwo w Polsce Ludowej.
   Położyła duże zasługi w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy szkolnych. Brała aktywny udział w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego. Wniosła duży wkład pracy w organizację kursów czytelniczych po d nazwą „Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Aktywny działacz społeczny – radna MRN przez okres czterech kadencji, członek Prezydium MRN w Grajewie przez okres dwóch kadencji. Przewodnicząca pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ZNP. Kurator sądowy dla nieletnich i dla warunkowo zwolnionych. Członek Miejskiego Komitetu FJN. Członek Ligi Kobiet i ZSL. Opiekun Społeczny.

Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Honorową „Zasłużony Białostocczyźnie”.