Stanisław Huzarski

(1838-1895)

lekarz powiatowy i ordynator szpitala św. Stanisława w Szczuczynie


   Urodził się 17.12.1838 w Szydłowcu w guberni Radomskiej, jako syn Stanisława (magistra praw obojga Uniwersytetu Warszawskiego) i Tekli Mostowskiej. W latach 1847-1855 uczęszczał do Gimnazjum w Radomiu, które ukończył z listem pochwalnym. W tym czasie w 1849 r. zmarł mu ojciec. W latach 1857-1862 studiował medycynę w Szkole Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Podjął praktykę w klinice Tytusa Chałubińskiego. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu 22.12.1862 r. tytułu doktora, uzyskał na początku 1863 roku pozwolenie na wykonywanie zawodu w Królestwie Polskim i prawdopodobnie wtedy odpowiedział na konkurs rozpisany przez Radę Główną Opiekuńczą Zakładów Dobroczynnych na stanowisko lekarza ordynującego w szpitalu św. Stanisława w Szczuczynie.

   Pracę w tutejszym szpitalu rozpoczął w lutym 1863 r. pod okiem doświadczonego lekarza Stanisława Zawadzkiego. W sierpniu otrzymał nominację na ordynatora, zastępując na tym stanowisku Zawadzkiego, który otworzył w mieście praktykę prywatną. W 1867 roku Huzarski mianowany został na stanowisko lekarza powiatu szczuczyńskiego. W 1882 przeniósł się do Warszawy. Po kilku jednak latach powrócił do Szczuczyna. Zmarł 18.01.1895 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Pozostawił żonę i czworo dzieci: Jadwigę, Janinę, Stanisławę i Karola.
   Stanisław Huzarski był członkiem Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a ponadto autorem kilku prac z zakresu medycyny i statystki medycznej. Opublikował m.in.:
- „Pryszczyca czerwona ogólna, leczona w klinice profesora Chałubińskiego” [w:] „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego” 1862 t XLVIII.
- „Sprawozdanie ze szpitala św. Stanisława w Szczuczynie za rok 1863 i 1864” [w:] „Tygodnik Lekarski” nr 30/1865 .
- „Sprawozdanie ze szpitala św. Stanisława w Szczuczynie za rok 1865” [w:] „Tygodnik Lekarski” nr 2/1866.
- „Sprawozdanie ze szpitala św. Stanisława w Szczuczynie za rok 1866” [w:] „Tygodnik Lekarski” nr 5/1867.
- „Statystyka lekarska z powiatu szczuczyńskiego” [w:] „Gazeta Lekarska” T. IX 1870, str. 300-301.
- „Wiadomość statystyczna o ruchu chorych w szpitalu św. Stanisława w Szczuczynie w roku 1870” [w:] „Gazeta Lekarska” T. X 1871, str. 605-607.
- „Ruch chorych w szpitalu św. Stanisława w Szczuczynie w 1871 roku” [w:] „Gazeta Lekarska” T. XII 1872, str. 206-207.
- „Spostrzeżenia nad działaniem jodoformu w niektórych chorobach kobiecych” [w:] „Gazeta Lekarska” nr 2/1882, str. 31-42.
Fotografia pochodzi ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowdzonego przez Bibliotekę Publiczną w Szczuczynie.