Władysław Radziwon

(1905-1976)

ordynator szpitala i lekarz powiatowy


   Ur. 25.07.1905 w Dolistowie, jako syn Szymona i Urszuli z d. Kucharskiej. Uczył się w Dolistowie. W czasie I wojny światowej z rodziną udał się do Kaługi, gdzie 2 lata uczęszczał do ewakuowanego warszawskiego gimnazjum. Po powrocie i zakończeniu wojny kontynuował naukę w Grodnie.
   W 1926 r. zdał maturę oraz egzamin wstępny na Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie studiów działał Bratniej Pomocy. Studia medyczne ukończył w 1932 r. Dyplom lekarza otrzymał 14 lutego 1933 r. W okresie od 1 stycznia 1932 r. do 1 lipca 1933 r. pracował jak stażysta o w na Wilczej Łapie w Szpitalu Kolejowym w Wilnie (oddział chirurgiczny 1 I 1932- 31 III 1932 i 1 VIII 1932-15 II 1933; oddział położniczo-ginekologiczny 15 II-31 IV 1933). W okresie 1 V 1933 - 1 VII 1933 pracował w charakterze lekarza asystenta na oddziale ginekologicznym w Szpitalu Kolejowym w Wilnie.

   W lipcu 1933 powołany został do Szkoły Oficerskiej w Warszawie, skąd po dwóch miesiącach został zwolniony z powodu wady serca (zaburzenie rytmu). We wrześniu 1933 rozpoczął pracę w miasteczku Goniądz jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej. Od 1 lutego 1936 do 1 listopada 1937 pracował jako lekarz rejonowy w Ubezpieczalni Społecznej w Białymstoku i w Zakładzie Radiologii. 17 września 1937 przeniósł się do przygranicznego miasta – Stołpce, gdzie rozpoczął pracę jako sekundariusz, a następnie jako ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego i asystent oddziału chirurgicznego.
   1 września 1939 został zmobilizowany - dostał się do niewoli sowieckiej. Nie posiadał stopnia oficerskiego, co uratowało mu życie. Został przywieziony do obozu jenieckiego w Wiaźmie pod Moskwą. Po kilku miesiącach został zwolniony z niewoli i z trudnością przedostał się do Stołpc. W czasie wojny pracował w szpitalu jako chirurg i ginekolog. Wielokrotnie udzielał pomocy rannym. W Stołpcach pracował do marca 1945 r.
   Po repatriacji osiedlił się w Grajewie, gdzie pracował (1 IV 1945 - 10 VIII 1946) jako ordynator w Szpitalu Powiatowym i lekarz w Ubezpieczalni Społecznej.
   Za namową wice starosty Ziółkowskiego 10 września 1946 rozpoczął pracę w Nowym Mieście Lubawskim jako dyrektor Szpitala Powiatowego i ordynator oddziału chirurgicznego oraz ginekologiczno-położniczego. W maju 1953 r. został uznany za specjalistę pierwszego stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa oraz specjalistą drugiego stopnia w zakresie chirurgii. Był również zatrudniony przez wiele lat jako specjalista-chirurg w Przychodni Obwodowej - poradni chirurgicznej i poradni "K"; w 1962 miał nadzór medyczny nad izbą porodową w Łąkorzu. W 1972 powołano go w skład Komisji Lekarskiej przy Powiatowej Przychodni Obwodowej w Nowym Mieście Lubawskim. Po przejściu na emeryturę (1971) pracował w poradni chirurgicznej jako st. asystent.
   W 1941 ożenił się z Zofią Tupikow (lekarz-pediatra) w Stołpcach. Z małżeństwa urodziły się dwie córki: Anna (1947- lekarz-pediatra), Urszula (1953 - lekarz-stomatolog).
   Władysław Radziwon otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaczenia Ministerstwa Zdrowia. Władysław
   Zmarł 17.11.1976 r. w Nowym Mieście Lubawskim. Pochowany został na cmentarzu w Nowym Mieście Lubawskim.

Biogram pochodzi ze strony: http://www.nowemiasto.com.pl/biografie5.htm