Anna Kazimiera Moskal

(1906-1977)

nauczycielka SP nr 2 w Grajewie w okresie II RP


   Urodziła się w 1906 r. w Krośnie. Tam też w 1920 r. rozpoczęła swoją przygodę z harcerstwem wstępując do drużyny działającej przy Seminarium Nauczycielskim.
   Po ukończeniu seminarium w Krośnie rozpoczęła pracę nauczycielską w Nowogrodzie k/Łomży, a następnie w 1935 r. przeniosła się do Szkoły Powszechnej nr 2 w Grajewie, w której uczyła aż do wybuchu wojny we IX 1939 r.

   W obu szkołach była również opiekunką działających tam drużyn harcerskich. W 1935 r. została mianowana na społeczną funkcję zastępcy komendantki hufca harcerek powiatu szczuczyńskiego, na której pozostawała do IX 1939 r.
   Zmarła w 1977 r.