Jan Kucharski

(1902-????)

absolwent grajewskiego Gimnazjum, działacz mazurski


   ur. 03.03.1902 r. w Bełcząc pod Białą Piską, w roku 1927 zdał maturę w grajewskim Gimnazjum im. M.Kopernika. Był działaczem ruchu młodzieżowego na Mazurach, gdzie jako współpracownik W. Habandta i G. Leydinga (działacze narodowi na Mazurach) tworzył organizacje skupiające młodych ludzi.
   Był sekretarzem Związku Młodzieży w Prusach Wschodnich na okręg mazurski oraz członkiem rady wykonawczej związku. W 1924 r. był redaktorem odpowiedzialnym i faktycznym "Życia Młodzieży", samodzielnego dodatku do "Gazety Olsztyńskiej". Studiował historię gospodarczą na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie. Był współzałożycielem i wiceprezesem Akademickiego Koła Grajewian w latach 1929-1933. W 1933 r. uzyskał doktorat.

   Od 1935 r. był dyrektorem spółki w Warszawie, a od 1937 r. naczelnikiem działu personalnego w Polskim Instytucie Rozrachunkowym. Drukował równocześnie artykuły w prasie warszawskiej dotyczące spraw mazurskich. Pod pseudonimem "Jan Wszebor" wydał powieść z życia Mazurów pt. "Głos krwi i ziemi" (1938).
   W czasie wojny wstąpił do wojska polskiego we Francji, a następnie walczył z Niemcami pod Narvikiem. Po ewakuacji z Norwegii przebywał w Anglii, gdzie pracował w angielskim Ministerstwie Wojny. W 1950 r. przeniósł się do USA i został dyrektorem wykonawczym Fundacji im. K. Pułaskiego w Nowym Yorku.