Aleksander Hamerszmit

(1916-1996)

ksiądz grajewskiej parafii w latach 1946-47


   Ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit był synem Michaliny z domu Dmochowska i Stanisława. Urodził się w Kołakach 12.II.1916 r. Uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. W latach 1934-1939 uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
   Przed wybuchem II wojny światowej był wikariuszem w Dobrzyjałowie (13.VI – 1.IX.1939), następnie w Bakałarzewie (od 1.IX.1939). Jeszcze w 1939 roku został aresztowany przez Niemców i był więziony w Działdowie, Sachsenhausen i w Dachau (14.XII.1940 – 29.IV.1945).
   Po wojnie pracował w duszpasterstwie wśród Polaków w Norymberdze i w Goburgu. 3 V 1946 powrócił do domu i został wikariuszem w Zambrowie (10.V – 1.VII.1946), w Grajewie (1.VII.1946 – 1.X.1947), w Ostrołęce (26.V.1947 – 26.V.1952). Był też notariuszem Kurii Diecezjalnej. Ponadto zastępował ks. Proboszcza w Rutkach (26.V – 4.VIII.1952). Był wikariuszem łomżyńskim (4.VIII – 2.X.1952). Zastępował proboszcza w Piątnicy (2.X.1952 – 14.VIII.1959). Następnie był wikariuszem suwalskim od 14.VIII.1959. Od 5.IV.1965 był administratorem Suwałk, a później proboszczem parafii św. Stanisława w Suwałkach (10.VIII.1966 - 1986) i jednocześnie dziekanem suwalskim (1.VIII.1967 – 17.XII.1970). Był też kanonikiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej (17.XII.1970 – 17.IX.1985). W Suwałkach pełnił również funkcję rejonowego duszpasterza służby zdrowia (od 23 X 1973). 22.XI.1975 roku został prałatem honorowym Jego Świątobliwości. Natomiast 24.III.1985 roku został dziekanem dekanatu suwalskiego św. Aleksandra. We wspomnianym mieście był również kapelanem szpitali (1.X.1985 – 1.III.1987). 1.VII.1986 roku został przeniesiony na emeryturę.
   Zmarł 5.II.1996 roku w Suwałkach. W trzecią rocznicę jego śmierci utworzono w Suwałkach Izbę Pamięci mu poświęconą.


Źródło: "Na kapłańskiej drodze. Ks. Prałat Kazimierz Hamerszmit 1916-1996", opracował ks. E.Anuszkiewicz, Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej, Ełk 2000.