Florian Józefowicz

(1820-1893)

radca stanu i dyrektor komory celnej w XIX w.


   Urodził się w 1820 r. w Godlewie, jako syn Wincentego i Katarzyny z Januszewskich. Był radcą stanu i dyrektorem komory celnej w Grajewie. Zmarł 16 I 1893 r. Pochowany na cmentarzu w Grajewie.
   Żona Kornelia z Bejerów? – po śmierci męża zamieszkała w Warszawie.
   Jeden z jego synów, Stanisław Józefowicz, był kilka lat członkiem komory celnej a Aleksandrowie, a następnie od 1904 r. dyrektorem komory celnej w Tyflisie, gdzie został zamordowany w 1908 r.

   Grób Floriana Józefowicza znajduje sie w bezpośrednim sasiedztwie kaplicy, na prawo od niej. Na ceglanej podmurówce wznosi się ponad dwumetrowej wysokości cokół, prawie jednakowej szerokości, najwęższy jedynie w części zawierającej napis inskrypcyjny. Do wystawienia całego pomnika twórca użył piaskowca, zastosował ornamentykę roślinną do zdobień, widocznych szczególnie w górnej części pomnika. Grób ten nie posiada ogrodzenia. Napis inskrypcyjny na tablicy z piaskowca informuje:

„Ś. P.
Florjan
Józefowicz
radca stanu
b. dyrektor komory
żył lat 73
zm. d. 16 stycznia
1893 r
najlepszemu mężowi i ojcu
pozostała żona i dzieci
tę pamiątkę poświęcają”