Czesław Przybyszewski

(1906-1940)

policjant, ofiara Zbrodni Katyńskiej


   Urodził się 1 VIII 1906 r. w Grajewie, jako syn Józefa i Aleksandry ze Szlicnerów. Żył i mieszkał w Grajewie ponad 20 lat. Następnie służył w wojsku m.in. w 1 plutonie łączności, a następnie od 1928 r. w 23 Baonie Korpusu Ochrony Pogranicza. Po ukończeniu w 1930 r. szkoły policyjnej w Mostach Wielkich rozpoczął służbę w szeregach Policji Państwowej głównie na posterunkach województw kresowych. (Tarnoruda 1930 r., Łuka Mała 1933, Grzymałów 1934).
   W roku 1938 w stopniu starszego posterunkowego został przeniesiony do Komendy Powiatowej w kurorcie Zaleszczyki. Tam też zamieszkał z żoną Stefanią (z d. Cypryś) i synami Ryszardem oraz Zenonem. Stamtąd też dostał się do niewoli sowieckiej i wraz z innymi policjantami trafił do obozu w Ostaszkowie. Rozstrzelany został w Twerze na początku IV 1940 r., spoczywa w na cmentarzu w Miednoje.