Józef Sienkiewicz

(1773-1852)

leśniczy Leśnictwa Rajgród, dziadek Henryka Sienkiewicza


   Syn Michała i Marianny z Łukowskich urodził się w 1773 roku w ziemi grodzieńskiej. W sierpniu 1791 roku wstąpił w szeregi wojska polskiego i jako artylerzysta /bombardier/ odbył całą kampanię pod rozkazami Tadeusza Kościuszki. Przez jakiś czas przebywał w niewoli. W listopadzie 1794 roku powraca do domu. Przejmuje dzierżawione przez ojca majątki Goździkowo i Smogorzewo. W 1797 roku oddaje dzierżawy i spieszy do tworzonych przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów. W czerwcu tego roku, po bitwie pod Mareno, oddziały polskie zostają rozwiązane. Sienkiewicz wraca do kraju.

   28 kwietnia 1803 roku w kościele w Bukownie bierze ślub z Anną Oborską, siostrą Leona, właściciela dóbr Grotki. Małżonkowie pozostają w majątku. Następnego roku przychodzi na świat córka Apolonia, w 1805 roku – Adolf Erazm, w 1807 roku – Wincenty.
   Na wieść o formowaniu przez gen. Zajączka nowych wojsk, w lutym 1807 roku Sienkiewicz zaciąga się pod jego dowództwo i w stopniu porucznika /według innych źródeł kapitana/ walczy pod Tczewem i w oblężeniu Gdańska. Ranny, uzyskuje dymisję z wojska i w październiku tego roku zostaje mianowany leśniczym Leśnictwa Rajgród.
   W 1809 roku przychodzi na świat kolejne dziecka Apolonia Anna, a w 1810 roku Jan Piotr. 21 maja 1812 spotyka Sienkiewicza wielki cios - umiera jego 27 letnia żona. Obarczony licznym potomstwem i obowiązkami zawodowymi, szybko znajduje następną kandydatkę. 12 sierpnia 1812 roku w kościele parafialnym w Rajgrodzie, zawiera związek małżeński z Teklą z Niewodowskich, /rozwódką !/. 30 czerwca 1813 roku we wsi Woznawieś urodził się Józef Paweł Ksawery - przyszły ojciec Henryka. W następnym roku na świat przychodzi Teresa Leokadia, a w 1816 Elżbieta Cecylia.
   1 czerwca 1817 roku Józef Sienkiewicz zostaje przeniesiony do Leśnictwa Łomża, a po roku na analogiczne stanowisko do leśnictwa Brańszczyk. W 1826 roku „ze względu na długoletnie zasługi w służbie leśnej rządowej” otrzymuje rangę nadleśniczego. W następnym roku nabywa dobra Grotki. Pozostaje jednak nadal na służbie w lasach rządowych. W 1830 roku przechodzi na emeryturę i osiada w swoim majątku.
   Józef Sienkiewicz zmarł w 23 sierpnia 1852 roku w Grotkach. Pozostała po nim wdowa zmarła w 1855 roku.